העמותה

עמותת אלי כהן הי״ד – האיש שלנו עדיין בדמשק ( ע"ר- 580689800), הנה עמותה רשומה ללא מטרות רווח. מטרת העמותה ליזום ולקדם פרויקטים חינוכיים ותרבותיים, המעודדים לערכים ולרוח המורשת של אלי כהן. ערכים של שליחות, העצמה, ועשיה לטובת הכלל.

חברי הועד המנהל של העמותה, בין השאר, הינם גברת נדיה כהן אלמנתו של אלי כהן, בני משפחה נוספים, אנשי עסקים מבוססים המחוברים לסיפור שליחותו של אלי כהן, רופאים בכירים מוכרים ומפקדים לשעבר במוסד.

כל חברי הועד הינם מתנדבים ומטרתם היחידה הינה לשמר את מורשתו של אלי כהן.

עיריית הרצלייה

מיזם המוזיאון ע"ש אלי כהן יוקם כשיתוף פעולה בין עיריית הרצליה לעמותת אלי כהן.

המוזיאון ע"ש אלי כהן, מתוכנן לקום במבנה עיריית הרצליה הישן, הנמצא ברחוב הנדיב 2, פינת סוקולוב 19 , הרצליה. מבנה היסטורי לשימור.

שטח המוזיאון נשאר בבעלות עיריית הרצליה נחתם חוזה התקשרות בין העירייה לעמותה.

החוזה מגדיר את חלוקת האחריות והסמכות בין העירייה לעמותה בכל הנוגע להתחייבות העירייה להקצות את השטח למרכז למשך זמן ממושך של 20 שנה.